POMOC

COOKIES: POLITYKA COOKIES ANALITYCZNYCH (_GA GOOGLE ANALYTICS)

NFORMACA NA TEMAT COOKIES

W związku z wejściem w życie zmian w „Ustawie o usługach w społeczeństwie informacyjnym” (LSSICE) wprowadzonych na mocy Dekretu Królewskiego 13/2012, istnieje obowiązek uzyskania wyraźnej zgody użytkownika strony internetowej stosującej pliki cookies na ich używanie przed pozwoleniem mu na dalsze korzystanie ze strony.  

CO TO SĄ COOKIES?

Cookies i inne podobne technologie, takie jak local shared objects, flash cookies czy pixels, to narzędzia używane przez serwery stron internetowych w celu gromadzenia i wykorzystywania informacji na temat użytkowników odwiedzających strony internetowe oraz w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania tych stron.

Za pomocą cookieswitryny internetowe zapamiętują określone dane dotyczące użytkownika, takie jak jego preferencje stron odwiedzanych w danej witrynie, jego imię i hasło, produkty, które go interesują, itp.

COOKIES OBJĘTE PRZEPISAMI I COOKIES WYŁĄCZONE

Zgodnie z dyrektywą UE, cookies wymagające wyraźnej zgody użytkownika to cookies analityczne oraz cookies wspomagające zarządzanie reklamami i dotyczące udostępniania danych firmom stowarzyszonym. Wyłączone z tego obowiązku są cookies o charakterze technicznym niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i świadczenia usług wyraźnie zażądanych przez użytkownika.

JAKIE RODZAJE COOKIES ISTNIEJĄ?

Istnieje pięć dużych grup cookies:

 • Cookies analityczne: pozwalają na gromadzenie informacji na temat użytkowania danej strony internetowej.
 • Cookies społecznościowe: używane do dzielenia się informacjami w ramach zewnętrznych sieci społecznościowych.
 •  Cookies firm stowarzyszonych: pozwalają na śledzenie wizyt na stronie internetowej pochodzących z innych stron, związanych z daną stroną umową o stowarzyszeniu (tj. ze stron firm stowarzyszonych)
 • Cookies wspomagające zarządzanie reklamami i preferencjami: gromadzą informacje na temat preferencji i wyborów użytkowników (retargeting).
 • Cookies techniczne i funkcyjne: są to cookies niezbędne do korzystania z danej strony internetowej i świadczenia oferowanych na niej usług.

COOKIES, KTÓRYCH UŻYWA TA WITRYNA INTERNETOWA

 • PHPSESSID: cookie techniczny i absolutnie konieczny, służy do identyfikowania sesji użytkownika. Znika w momencie zakończenia sesji.
 • _lang: cookie techniczny i absolutnie konieczny, identyfikuje język, którym posługuje się użytkownik. Znika w momencie zakończenia sesji.
 • ac_cookies: cookie techniczny i absolutnie konieczny, zawierający informację o wyrażeniu przez użytkownika zgodny na stosowanie cookies.Zachowuje ważność przez 1 rok od momentu konfiguracji lub ostatniej aktualizacji.
 • _ga: cookie Google Analytics włączający funkcję kontroli poszczególnych wizyt na stronie. Ten plik cookie instaluje się w momencie wejścia użytkownika na daną stronę internetową za pośrednictwem wyszukiwarki. Kiedy użytkownik ponownie wejdzie na daną stronę za pomocą tej samej wyszukiwarki, cookie rozpozna go jako tego samego użytkownika. Jedynie w przypadku, gdy zmieni wyszukiwarkę, zostanie uznany za innego użytkownika. Zachowuje ważność przez 2 lata od konfiguracji lub ostatniej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania cookies przez Google Analytics kliknij tutaj.
 • _gat: cookie Google Analytics. Używany w celu ograniczania liczby żądań oraz monitorowania i śledzenia zachowania użytkowników odwiedzających stronę anonimowo. Zachowuje ważność przez 10 minut.
 • _gid: cookie Google AnalyticsSłuży do rozróżniania poszczególnych użytkowników. Zachowuje ważność przez 24 godziny.

ODWOŁANIE POZWOLENIA NA INSTALOWANIE PLIKÓW COOKIES JAK WYELIMINOWAĆ COOKIES Z WYSZUKIWARKI

Chrome

1. Zaznacz ikonę Narzędzia.
2. Kliknij w Konfigurację.
3. Kliknij w Pokaż Opcje Zaawansowane.
4. W sekcji „Prywatność” kliknij w Konfigurację treści.
·Skasuj cookies: Kliknij w Wszystkie cookies i dane stron internetowych…
·Nie zezwalać na przechowywanie cookies.
5. Kliknij w Skasuj dane wyszukiwania (oczyść pamięć Caché).
6. Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Chrome, kliknij tutaj:
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Wersja 11

1. Wybierz Narzędzia| Opcje Internetu.
2. Kliknij w zakładkę Ogólne.
3. W sekcji „Historia wyszukiwania”, kliknij w Skasuj historię wyszukiwania w momencie zakończenia sesji.
4. Wybierz Skasuj pliki.
5. Wybierz Skasuj cookies.
6. Kliknij w Skasuj.
7. Kliknij w Akceptuję.
8. Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Internet Explorer, kliknij tutaj:
https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835

Firefox. Wersja 18

1. Zaznacz Firefox | Historia wyszukiwania | Wyczyść historię wyszukiwania.
2. Kliknij w strzałkę w dół obok słowa „Szczegóły”.
3. Zaznacz następujące pola: Cookies, Caché, Rozpoczęte aktywne sesje
4. Rozwiń menu „Częstotliwość kasowania”, wybierz Wszystkie.
5. Kliknij w Skasuj teraz.
6. Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.
Możesz zaakceptować lub odrzucić poszczególne cookies w Preferencjach przeglądarki Firefox, konkretnie w sekcji Historia wyszukiwania w Narzędzia > Opcje > Prywatność.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Mozilla Firefox kliknij tutaj: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Wersja 5.1

1. Zaznacz ikonę Safari / Edytuj / Przywróć Safari.
2. Zaznacz następujące pola: Skasuj historię wyszukiwania, Skasuj wszystkie dane strony internetowej.
3. Kliknij w Przywróć.
4. Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwarki Safari kliknij tutaj: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera

Opcje – Zaawansowane – Cookies.
Opcje dotyczące cookies kontrolują ich obsługę przez wyszukiwarkę Opera, a więc również umożliwiają ich zaakceptowanie lub odrzucenie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwarki Opera kliknij tutaj: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Inne wyszukiwarki

Zapoznaj się z dokumentacją na temat wyszukiwarki, jaką masz zainstalowaną.