POMOC

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI PEPE JEANS

Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona w oparciu o treść Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”), oraz pozostałe obowiązujące przepisy.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest udzielenie informacji osobom fizycznym, które udostępniają dane osobowe własne oraz/lub innej osoby, której dotyczą zbierane dane, między innymi na temat: konkretnych aspektów dotyczących przetwarzania tychże danych; celów, w jakich są przetwarzane; danych do kontaktu w celu skorzystania z przysługujących praw; okresu przechowywania danych; oraz stosowanych środków bezpieczeństwa.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Kto jest Administratorem danych osobowych?

W sprawach dotyczących ochrony danych spółka PEPE JEANS, S.L. (zwana dalej „PEPE JEANS”) powinna być uznawana na Administratora danych osobowych w odniesieniu do sposobów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Poniżej podane są dane identyfikacyjne właściciela niniejszej strony internetowej:

 • Administrator danych osobowych: PEPE JEANS, S.L.
 • adres pocztowy: Carretera Laureà Miró 403-405. 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Hiszpania
 • adres e-mail: privacy@pepejeans.com

Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeb w zakresie ochrony danych.

Jakie kategorie danych są przetwarzane?

Wszystkie informacje zebrane przez spółkę PEPE JEANS będą przetwarzane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty.

Przetwarzane za każdym razem dane, o które zostanie poproszony użytkownik, będą wyłącznie ściśle niezbędnymi danymi do zrealizowania zamierzonego i wskazanego w każdym przypadku celu. Dzięki temu zebrane dane będą adekwatne, stosowne i nienadmierne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane w każdym przypadku. W związku z tym dane osobowe użytkownika będą gromadzone do wyraźnie określonych i uzasadnionych celów, i nie będą później przetwarzane w sposób niezgodny ze wskazanymi celami. Ponadto dane będą aktualizowane zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.

Na potrzeby różnych procesów przetwarzania w ramach działalności prowadzonej przez PEPE JEANS zbierane są następujące typy danych:

 • dane identyfikacyjne.
 • informacje handlowe.
 • transakcje dotyczące towarów i usług.
 • ekonomiczne i finansowe.
 • sytuacja społeczna.
 • cechy osobiste.

SKĄD POCHODZĄ DANE OSOBOWE?

Zasadniczo dane osobowe są zawsze zbierane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą. Niemniej w określonych wyjątkach dane mogą być zbierane za pośrednictwem osób trzecich, podmiotów lub usług innych niż osoba, której dane dotyczą.

W takich przypadkach zostanie to zakomunikowanie osobie, której dane dotyczą, za pomocą klauzul informacyjnych zawartych w różnych kanałach pozyskiwania danych oraz w rozsądnym terminie lub w momencie pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Z reguły dane osobowe są przetwarzane w wymienionych poniżej celach.

 • Zarządzanie rejestracją użytkownika. Informacje udostępnione w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane w celu zarządzania użytkownikami na naszych platformach. Po rejestracji użytkownik będzie mieć możliwość przeglądania swojej historii zamówień, korzystania z kart podarunkowych i bonów rabatowych, zmiany swoich danych osobowych i/lub adresów do wysyłki i faktury, dostęp do listy życzeń, ocen i powiadomień.
 • Zawarcie, wykonanie i obsługa umowy sprzedaży. Dane osobowe będą konkretnie używane do zawarcia umowy sprzedaży; zarządzania płatnościami za transakcje; kontaktu z użytkownikiem w przypadku problemów z zamówieniem; fakturowania i doręczania paragonów i faktur za zakupy; zarządzania zwrotem nabytego towaru; informowania użytkownika o dostępności produktów zgodnie z jego życzeniem; i/lub do obsługi kuponów i kart podarunkowych na stronie internetowej i w sklepach stacjonarnych.
 • Wysyłanie newsletterów, w przypadku uzyskania wcześniejszej zgody, za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu, SMS-ów, MMS-ów, terminalu w punkcie sprzedaży lub jakiegokolwiek innego środka elektronicznego lub fizycznego, dostępnego teraz lub w przyszłości, który umożliwia przekazywanie informacji handlowych oraz biuletynu informacyjnego ze strony internetowej. Tego typu komunikaty będą realizowane przez Administratora lub jedną z firm należących do grupy Administratora, w związku z produktami i usługami spółki bądź jej partnerów lub dostawców, z którymi zawarła porozumienie dotyczące promocji. W takich przypadkach strony trzecie nigdy nie będą miały dostępu do danych osobowych.
 • Wysyłanie informacji handlowych i ofert reklamowych. Wysyłanie komunikatów dotyczących wydarzeń handlowych dotyczących produktów i usług podobnych do zamówionych produktów i usług, korzyści, spersonalizowanych rabatów, promocji i/lub ofert.
 • Kontakt. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika będziemy przetwarzać niezbędne dane, które ogólnie obejmują dane kontaktowe (adres e-mail) oraz dane dotyczące zamówienia albo zgłoszonego problemu. Także w celu odpowiadania na otrzymane prośby o informacje dotyczące oferowanych produktów i usług oraz wszelkich innych zapytań ze strony użytkownika, zrealizowanych za pośrednictwem dowolnej z dostępnych metod kontaktu. Jeśli używasz sieci społecznościowych do przesyłania nam zapytań, unikaj podawania danych osobowych – pamiętaj, że nie mamy kontroli nad danymi podanymi w takich serwisach, dlatego zalecamy uważnie przeczytać politykę prywatności sieci społecznościowej, za pośrednictwem której się kontaktujesz.
 • Ankiety. For surveys on customer service and/or product quality carried out by the Controller or any of the companies in the Controller's group. In order to improve these services, we will process your personal data in order to obtain information about our products or about the service provided by our customer service.
 • Profilowanie. Używanie danych użytkownika, aby stworzyć profil handlowy na podstawie jego zwyczajów konsumpcyjnych, cech osobistych i społecznych. Stworzenie profilu w żadnym przypadku nie pociąga za sobą podejmowania zautomatyzowanych decyzji, które mogą być niekorzystne dla użytkownika.
 • Obsługa programu lojalnościowego. zarządzanie rejestracją i udziałem użytkownika w programie lojalnościowym, który pozwala mu uzyskać korzyści i rabaty.

Wszystkie cele, na potrzeby których realizowane jest każde przetwarzanie danych, są opisane w klauzulach informacyjnych zawartych w każdym z kanałów pozyskiwania danych.

JAK TWORZONE SĄ PROFILE?

PEPE JEANS może stworzyć profil handlowy na podstawie informacji podanych przez osobę, której dane dotyczą, oraz interakcji tej osoby z oferowanymi treściami, w celu wysyłania jej spersonalizowanych informacji na temat naszych produktów i usług, w tym również drogą elektroniczną. Podstawą prawną dla profilowania jest uzasadniony interes PEPE JEANS, aby poznać profil osoby zainteresowanej wiadomościami i usługami firmy, tak aby oferować jej spersonalizowane informacje i treści dopasowane do jej zainteresowań i aktywności. Na podstawie tego profilu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Użytkownik w każdej chwili może sprzeciwić się profilowaniu jego danych za pośrednictwem udostępnionego w tym celu kanału komunikacji.

 • Subskrypcja newsletterów. Będziemy przetwarzać twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe w celu wysyłania spersonalizowanych informacji na temat naszych produktów, promocji, ofert, a także produktów i ofert innych firm z grupy. Aby realizować ten cel, tworzymy profil użytkownika, który pozwala nam spersonalizować wysyłane informacje i dopasować je do upodobań i preferencji, które poznaliśmy na podstawie twoich zwyczajów w korzystaniu z przeglądarki, historii zakupów, a nawet informacji zebranych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii (aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie).
 • Inne cele marketingowe i reklamowe. Będziemy wykorzystywać twoje dane, aby sugerować ci produkty i oferty na podstawie profilu, jaki tworzysz w oparciu o twoją historię zakupów, oglądane przez ciebie produkty na naszych platformach oraz produkty zostawione w koszyku, gdy nie finalizujesz procesu zakupu. Te sugestie mogą do ciebie dotrzeć w formie powiadomień push, banerów, a także wiadomości e-mail za pośrednictwem funkcji porzuconego koszyka. Oprócz tego będziemy przetwarzać twoje dane, aby pokazywać ci reklamy na innych stronach, w aplikacjach lub sieciach społecznościowych, z których korzystasz. Reklamy zwykle opierają się na profilu stworzonym na podstawie dokonanych zakupów, historii zakupów lub preferencji zidentyfikowanych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii (aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie).
 1. JAKIE JEST UZASADNIENIE PRAWNE DLA PRZETWARZANIA DANYCH?

Z reguły przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych PEPE JEANS informuje o podstawie prawnej uzasadniającej takie przetwarzanie danych. Niemniej dane osobowe mogą być przetwarzane przez PEPE JEANS w celach wymienionych poniżej.

 • Wypełnianie obowiązków prawnych i regulacyjnych. w tym, lecz nie wyłącznie, zastosowanie mają: Ustawa o ochronie konsumentów i użytkowników, Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o kontroli finansowej, Ustawa o podatku od towarów i usług, Kodeks prawa cywilnego, Kodeks prawa handlowego, a także inne szczególne ustawy lub przepisy, które upoważniają lub zobowiązują do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, co zostanie wskazane w stosownej klauzuli informacyjnej.
 • Wykonanie umowy. w celu wcześniejszego zarządzania zamówioną usługą lub produktem, wykonania umowy lub późniejszej obsługi wynikającej z tych operacji.
 • Zgoda. istnieją sposoby przetwarzania danych na podstawie wyraźnej i jednoznacznej zgody udzielonej przez właściciela danych, za pośrednictwem klauzul o świadomej zgodzie zawartych w różnych systemach zbierania danych, w których zgoda jest wyrażana za pomocą deklaracji lub wyraźnej czynności potwierdzającej, takiej jak zaznaczenie pola, kliknięcie specjalnie przeznaczonego przycisku „Akceptuję” lub podpisanie odpowiedniego dokumentu. Dodatkowo informujemy, że będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie na zasadach tej Polityki prywatności i generalnie będziemy prosić o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do innych celów niż te, na które początkowo wyrażono zgodę.
 • Prawnie uzasadniony interes: przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będzie wykorzystywane głównie do wysyłania wiadomości i informowania o wydarzeniach handlowych dotyczących produktów lub usług podobnych do już zamówionych produktów lub usług. Zgodnie z artykułem 21.2 Ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego takie przetwarzanie będzie autoryzowane tylko wtedy, gdy klient nie odmówi na to wyraźnie zgody w momencie zbierania danych lub w odpowiedzi na wysłane przez nas wiadomości.
 1. PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, dopóki świadczona jest usługa, istnieje stosunek pracy lub umowny, istnieje wspólny interes i/lub przez okres przewidziany w mającym zastosowanie prawie.

Po spełnieniu kryteriów wyznaczonych okresów dane zostaną anulowane. Anulowanie polega na zablokowaniu danych, które będą dalej przechowywane wyłącznie do dyspozycji administracji publicznej, sądów i trybunałów, aby rozpatrzyć ewentualne roszczenia wynikające z przetwarzania danych do czasu ich przedawnienia. Gdy okres ten dobiegnie końca, dane zostaną zniszczone.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe mogą być przekazywane firmom z grupy All We Wear Group (AWWG). Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to prawnie wymagane.

Niemniej jeśli zajdzie konieczność udostępnienia lub przekazania danych, osoba, której dane dotyczą, jest o tym poinformowana za pośrednictwem klauzul informacyjnych zawartych w różnych kanałach pozyskiwania danych osobowych.

 1. CZY DANE SĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?

Informujemy, że zasadniczo nie są realizowane międzynarodowe transfery danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku przekazania danych poza EOG PEPE JEANS zapewni stosowne gwarancje, aby zrealizować taki transfer zgodnie z wymogami ustanowionymi w RODO.

 1. Z JAKICH PRAW MOŻESZ SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z przepisami UE przysługują ci następujące prawa:

 • prawo do dostępu: prawo do zażądania informacji od administratora bazy danych, czy twoje dane osobowe są przetwarzane;
 • prawo do sprostowania: prawo pozwalające osobie, której dane dotyczą, na zażądanie zmiany niepoprawnych lub niekompletnych danych;
 • prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania danych osobowych lub zażądania zaprzestania przetwarzania danych;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach: prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które niosą za sobą skutki prawne lub wpływają istotnie na użytkownika w podobny sposób;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w określonych przypadkach, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
 • prawo do usunięcia danych: prawo do usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
 • prawo do przenoszenia danych: prawo do zażądania od administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie o przekazanie danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie innemu administratorowi;
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych nie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
 1. JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać z wymienionych wcześniej praw. Mogą to zrobić w następujący sposób:

 • wysłać wiadomość e-mai na adres privacy@pepejeans.com załączając dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (kopia przedniej strony dowodu tożsamości lub odpowiednika tego dokumentu) i wskazując w temacie prawo, z którego chcą skorzystać.

W PEPE JEANS dokładamy wszelkich starań, aby spełniać przepisy w zakresie ochrony danych. Informujemy, że w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej prawa zostały naruszone, może ona wnieść skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.aepd.es).

PEPE JEANS rozpatrzy prośbę jak najszybciej i z uwzględnieniem terminów wskazanych w przepisach w zakresie ochrony danych.

 1. JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI NIEPODANIA DANYCH?

Dane, o które prosimy w polach oznaczonych gwiazdką (*) lub zawartych w dokumentach lub środkach służących podawaniu informacji, są ściśle niezbędne do celu, w jakim są zbierane, lub do świadczenia optymalnej usługi osobie, której dane dotyczą; bądź są wymagane w wyniku obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych; albo są niezbędnym wymogiem do zawarcia umowy. Podanie danych w pozostałych polach jest dobrowolne.

W przypadku niepodania wszystkich danych nie gwarantujemy, że udostępnione informacje i usługi będą w pełni dopasowane do potrzeb użytkownika.

Dlatego w przypadku niepodania wymaganych danych lub podania błędnych albo niekompletnych danych nie będziemy mogli obsłużyć zapytania użytkownika, przez co będzie całkowicie niemożliwe udzielenie mu informacji, o które prosi, albo zawarcie z nim umowy na usługi.

Użytkownik gwarantuje, że informacje podane w formularzach są prawdziwe i dokładne oraz że jest on ich właścicielem.

Oferowane usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 14 roku życia. Ostrzegamy, że w przeciwnym przypadku odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje mogące wynikać z korzystania z naszej platformy ponoszą rodzice lub opiekuni niepełnoletniej osoby.

Aby zapobiec korzystaniu z naszych usług przez osoby niepełnoletnie, staramy się weryfikować wiek użytkowników w momencie dokonywania rejestracji lub kupowania produktu, w tym celu prosząc ich o podanie daty urodzenia.

 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Środki bezpieczeństwa stosowane w handlu elektronicznym odpowiadają wymaganym zabezpieczeniom zgodnie z art. 32 RODO.

W tym zakresie spółka PEPE JEANS – uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia – wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi ryzyka.

W każdym razie spółka PEPE JEANS ma wdrożone stosowne środki, aby:

 • zapewnić ciągłą poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania;
 • szybko przywrócić dostępność danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 1. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom w celu dostosowania jej do zmian w obowiązującym prawie, zaktualizowania informacji o procedurach dotyczących zbierania i wykorzystywania danych osobowych, dodania nowych usług lub usunięcia niektórych usług. Takie zmiany będą obowiązywać od momentu publikacji na stronie internetowej, dlatego ważne jest, by użytkownik regularnie sprawdzał treść niniejszej Polityki prywatności, aby mieć świadomość wprowadzonych zmian.